Krzysztof Karpiński współpracuje z Fundacją “Świat na Tak” od kilku lat. Z ogromnym zaangażowaniem włącza się w przedsięwzięcia organizowane przez Fundację, m.in. obozy dla Liderów Klubów Ośmiu, Pikniki i Bale Integracyjne, Dzień na Tak.

W profesjonalny sposób organizuje i prowadzi spotkania muzyczne i taneczne dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Ponadto jest dla młodych wolontariuszy dobrym przyjacielem i powiernikiem. Młodzież zawsze może liczyć na zainteresowanie i pomoc w trudnych dla nich sprawach.

Pragniemy w szczególny sposób podziękować Panu Krzysztofowi Karpińskiemu za włączenie się i współprowadzenie IX Integracyjnego Balu Karnawałowego “Śnieżna Kraina”, który odbył się 27 stycznia 2007 r. w Pałacu Kultury i Nauki. Dzięki pomysłowości i ciekawym metodom animowania uczestników Balu, zrealizowany został jego podstawowy cel: integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z ich pełnosprawnymi rówieśnikami. Profesjonalizm, entuzjazm i zapał Pana Krzysztofa zaowocował tym, iż nasi przyjaciele mogli poczuć się wyjątkowo i zapomnieć o swojej niepełnosprawności. Dziękujemy!

Anna Piasecka
Dyrektor Fundacji “Świat na TAK”